Vanaf 2028 zal er een groot financieel tekort ontstaan voor bijna alle woningcorporaties. Hierdoor zullen de corporaties geen geld meer hebben om hui

Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties

Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties

Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties

Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties

Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties
Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties
  • 2020-07-03 18:40:06 5 months ago
  • Views 3,376
48
Shared

Vanaf 2028 zal er een groot financieel tekort ontstaan voor bijna alle woningcorporaties. Hierdoor zullen de corporaties geen geld meer hebben om huizen te bouwen en te verduurzamen. Hoewel er op korte termijn nog wat voorraden zijn, ontstaan vanaf 2024 al financiële problemen in de regio. Dat komt omdat de kosten voor de corporaties sneller stijgen dan de inkomsten die ze uit de huren binnenkrijgen.

Tot 2035 zal het tekort oplopen tot 30 miljard euro. Dat geld zou eigenlijk in sociale huurwoningen worden geïnvesteerd, maar is niet voorhanden. Dat staat in een onderzoek dat drie ministeries en branchevereniging Aedes hebben uitgevoerd, laat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer weten. Ze zegt te zoeken naar een structurele oplossing voor de financiële tekorten.

De corporaties hebben een maatschappelijke opgave om voldoende huizen in de sociale sector te blijven bouwen. De Kamer dringt daar ook op aan, omdat er een groot tekort aan woningen is. Het onderzoek gaat ervan uit dat er 378.400 woningen gebouwd moeten worden in de periode 2020-2035, gemiddeld bijna 25.000 per jaar.

Ook moeten huizen worden gemoderniseerd en bijvoorbeeld aardgasvrij worden gemaakt. De doelstelling is dat in de beginperiode 25.000 woningen per jaar op deze manier worden verduurzaamd, oplopend naar jaarlijks 60.000 in 2035. Deze investeringskosten worden echter niet goed gedekt door de voorziene huurverhoging.

Het voorziene geldtekort zal ongeveer een kwart zijn van de 116 miljard euro die nodig is om te voldoen aan de maatschappelijke opgave. De tekorten zullen volgens Ollongren het eerst opdoemen in de regio’s Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam.

De afgelopen jaren heeft ze de investeringen op peil kunnen houden met onder meer een verlaging in de verhuurderheffing, die corporaties jaarlijks moeten betalen aan het Rijk. Jaarlijks gaat het om ongeveer 1,7 tot 2 miljard in totaal. In de sector en in het parlement is er sowieso weerstand tegen deze heffing.

Aedes stelt dat er door het voorziene tekort 125.000 sociale huurwoningen te weinig worden bijgebouwd en 50.000 huizen nog niet kunnen worden verduurzaamd. De brancheclub wijst als grootste boosdoener de verhuurderheffing aan, die de sociale huursector inmiddels 10 miljard euro gekost heeft. Het verhogen van de huur is volgens Aedes geen optie, omdat het doel juist is betaalbare huizen te leveren.

Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de Woonbond willen af van de verhuurderheffing.


Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services www.easybranches.com/contribute

What you think about this story?
Onderzoek: miljardentekort dreigt voor woningcorporaties