(De lange mars - Rob Vellekoop) Aan het einde van dit jaar zal aan alle huishoudens in ons land een zogenaamde ‘slimme meter’ zijn aangeb

Pas op: slimme meter is niet verplicht!

Pas op: slimme meter is niet verplicht!

Pas op: slimme meter is niet verplicht!

Pas op: slimme meter is niet verplicht!

Pas op: slimme meter is niet verplicht!
Pas op: slimme meter is niet verplicht!
  • 2020-01-11 19:30:03 1 years ago
  • Views 4,399
54
Shared

(De lange mars - Rob Vellekoop) Aan het einde van dit jaar zal aan alle huishoudens in ons land een zogenaamde ‘slimme meter’ zijn aangeboden. Aangezien de energieleverancier op geen enkele manier aangeeft dat deze meter geweigerd of verwijderd kan worden op verzoek van de consument lopen we nog even door wat de stand van zaken is. Bijgaand een vriendelijke brief van een energieleverancier als voorbeeld van wat u als consument ieder moment kan verwachten of wat u al gekregen heeft.

Uitrol slimme meter

Per 1 januari 2015 is gestart met het landelijk installeren van slimme gas- en elektriciteitsmeters zodat eind 2020 aan alle huishoudens een meter is aangeboden.

De site wijvertrouwenslimmemetersniet.nl levert voorbeeldbrieven op welke manier een meter geweigerd kan worden en dat is hard nodig want de slimme meter is de volgende volgende aanslag op onze privacy in een lange reeks.

De slimme meter kan zonder meer geweigerd worden door de consument en mocht er eentje toch geïnstalleerd zijn dan kan deze op verzoek van de consument verwijderd worden.

Volgens de initiatiefnemers is het doel van de slimme meter energiebesparing, maar wanneer je de voordelen op een rijtje zet is het uitsluitend te doen om kostenbesparing en winstmaximalisatie.

De consument ontvangt bijvoorbeeld deze brief

Let op dat er nergens wordt gewezen op de mogelijkheid om de slimme meter te weigeren! Het wordt als vanzelfsprekend voorgesteld dat de consument een nieuwe meter zal nemen, want waarom zou hij daarover moeilijk doen?

Dit is trouwens de tweede actie van onze energieleverancier om ons een slimme meter te leveren. De vorige keer hebben we ook al aangegeven geen interesse te hebben. Dat doen we nu dus weer per brief.
(zie voorbeeld)

Voordelen slimme meter voor energieleverancier/overheid

– zo min mogelijk kosten maken om energie te leveren gebaseerd op het gedrag van de klanten (let op: minder kosten betekent meer winst en niet perse minder dure stroomrekening)

Nadelen slimme meter voor consument

  • de slimme meters bieden stille toegang tot huishoudens en daarmee is het zelfs mogelijk dat de energiemaatschappij niet levert op basis van de wensen van de consument, maar op basis van wat de leverancier wil leveren!
  • de overheid krijgt de mogelijkheid de burger via de meter te observeren, er is immers heel wat af te leiden van het energieverbruik, bijvoorbeeld het aantal mensen dat aanwezig is of juist niet en vooral ook wanneer.
  • op deze manier kan ook de energielevering gemakkelijk worden stopgezet door overheid of energiemaatschappij om het gedrag van de consument te beïnvloeden.
  • kan gevaar voor brand opleveren
  • het effect van de elektromagnetische stralen op gezondheid en elektrische apparatuur in huis
  • gevaar voor hacken

Lees ook Privacy Barometer

Ervaringen in buurlanden met slimme meter

In Frankrijk is een heuse protestbeweging aan de gang om de slimme meter die daar ‘Linky’ heet te weigeren. Volgens de site stop-linky.com hebben tot nu toe 939 gemeenten installatie van de Linky in hun gemeente geweigerd. Ook de Franse wet biedt de mogelijkheid de slimme meter te weigeren, in de praktijk is dit met name in appartementsgebouwen lastig met een gemeenschappelijke ruimte waar alle meters bij elkaar hangen.

Uit een in maart 2019 gehouden steekproef blijkt dat 71 procent van de ondervraagden vinden dat ze het recht moeten krijgen om de installatie van een Linky meter te weigeren.
(in Frankrijk bevinden veel van deze meters zich buiten aan de straat, zodat het ontzeggen van de toegang tot deze meters door eigenaren moeilijker te realiseren is)

In België is de slimme meter bekend onder de naam digitale meter verplicht gesteld sinds 2019.

Rob Vellekoop, 11 januari 2019

Bron: De lange mars plus


Bekijk ook de docu Take back your power:

Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services www.easybranches.com/contribute

What you think about this story?
Pas op: slimme meter is niet verplicht!