Het Nationaal Energiebespaarfonds financiert nu ook VvE’s waarin woningcorporaties meer dan de helft van de woningen bezitten. Hierdoor kunnen partic

VvE Energiebespaarlening breder beschikbaar

VvE Energiebespaarlening breder beschikbaar

VvE Energiebespaarlening breder beschikbaar

VvE Energiebespaarlening breder beschikbaar

VvE Energiebespaarlening breder beschikbaar
VvE Energiebespaarlening breder beschikbaar
  • 2020-07-08 16:20:01 5 months ago
  • Views 3,182
48
Shared

Het Nationaal Energiebespaarfonds financiert nu ook VvE’s waarin woningcorporaties meer dan de helft van de woningen bezitten. Hierdoor kunnen particulieren die voorheen vanwege dit zogeheten gemengd bezit niet in aanmerking kwamen, nu ook een VvE Energiebespaarlening afsluiten met hun VvE.

Om deze bredere beschikbaarheid mogelijk te maken stelt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 25 miljoen euro aan het Nationaal Energiebespaarfonds beschikbaar. Hierdoor is het fonds in staat om nog eens 100 miljoen euro bij private financiers aan te trekken, zodat er 125 miljoen euro beschikbaar is voor deze VvE’s. Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) is de uitvoeringsorganisatie van het Nationaal Energiebespaarfonds. Het fonds is gevuld door de Rijksoverheid, Rabobank, ASN Bank, Council of Europe Development Bank (CEB) en de Europese Investeringsbank (EIB).

Inhaalslag maken

De juridische structuur van een VvE maakt het momenteel moeilijk voor woningcorporaties om zelf hun deel van de kosten van verduurzaming te financieren, als particuliere eigenaren binnen de VvE dat niet doen. Particuliere woningbezitters binnen een VvE hebben doorgaans echter niet allemaal voldoende eigen middelen voor energiebesparende maatregelen. Hierdoor komt de verduurzaming bij woningcomplexen met gemengd bezit moeizaam van de grond. Door de verruiming maakt het Nationaal Energiebespaarfonds de financiering van deze complexen wel mogelijk.

Omdat het Nationaal Energiebespaarfonds in het leven is geroepen voor particuliere woningeigenaren, zou het fonds zelf het liefst alleen het particuliere deel van de VvE financieren. Het Nationaal Energiebespaarfonds en het ministerie zijn daarom nog in overleg over een onderzoek naar een mogelijke toekomstige opt-out-regeling, waarbij de corporatie voor eigen financiering zorgt, terwijl de particuliere eigenaren een lening afsluiten.

Elke werkdag het belangrijkste financiële nieuws in uw mailbox? Meld u gratis aan voor InFinance Daily.


Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services www.easybranches.com/contribute

What you think about this story?
VvE Energiebespaarlening breder beschikbaar