Verhoudingsgewijs hebben mannen van 65 tot 75 jaar oud de meeste auto's. Dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Autobezit het grootst onder mannelijke 65-plussers

Autobezit het grootst onder mannelijke 65-plussers

Autobezit het grootst onder mannelijke 65-plussers

Autobezit het grootst onder mannelijke 65-plussers

Autobezit het grootst onder mannelijke 65-plussers
Autobezit het grootst onder mannelijke 65-plussers
  • 2020-10-26 13:40:10 1 months ago
  • Views 2,957
39
Shared

Verhoudingsgewijs hebben mannen van 65 tot 75 jaar oud de meeste auto's. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Het autobezit is echter het grootst onder 45-55-jarigen als we kijken naar mannen én vrouwen.

Uit cijfers van het CBS, ingezien door verzekeraar Diks, blijkt dat per 1.000 mannen van 65 tot 75 jaar oud bijna 800 auto's geregistreerd staan. Daarmee hebben zij verhoudingsgewijs de meeste auto's in hun bezit. Opvallend is dat op diezelfde leeftijden voor een aanzienlijk kleiner deel auto's op naam van een vrouw staan. Pakweg 300 per 1.000. Op jongere leeftijden is de verhouding tussen mannen en vrouwen een stuk gelijker. Bij 18 tot 30-jarigen is dat vrijwel 50:50.

Hoewel oudere mannen gemiddeld dus de grootste autobezitters zijn, zorgt het juist lage autobezit onder vrouwen van die leeftijden ervoor dat 65-plussers in het algemeen niet de grootste autobezitters zijn. Dat zijn namelijk de 45-55 jarigen. Specifieker de 50-55-jarigen. Die bezitten pakweg 1.200 auto's per 1.000 personen. Daarbij geldt dat ongeveer 60 procent van het autobezit op die leeftijd op het conto van mannen komt.

Leeftijd en vermogen

Het autobezit onder jongeren is volgens het CBS al enkele jaren aan het afnemen. Sterker nog; er zijn naar verhouding meer 80 tot 85-jarigen met een auto dan 25 tot 30-jarigen. Er zijn gemiddeld ook meer 85 tot 90-jarigen met een auto dan 20 tot 25-jarigen. Dat zal ongetwijfeld voor een deel komen door alternatieve vervoersmethoden die jongeren meer aanspreken, maar ook simpelweg door het te besteden vermogen. Volgens het CBS neemt het autobezit hard toe als een persoon meer verdient. Per 1.000 mensen met een jaarinkomen van hooguit €20.000 zijn er net iets meer dan 300 auto's geregistreerd. Bij €30.000 tot €40.000 is dat aantal al ruim het dubbele. Per 1.000 mensen met inkomens boven de €100.000 zijn er zelfs meer dan 800 auto's geregistreerd.

Particulier autobezit per 1.000 personen per inkomen


Ads Links by Easy Branches
https://www.passtechusa.com/q71qxv5kt2?key=fce98667b547cdec45c44114599b7d22

Play online games for free at games.easybranches.com

Guest Post Services www.easybranches.com/contribute

What you think about this story?
Autobezit het grootst onder mannelijke 65-plussers