Kwart oudere verpleeghuisbewoners komt 'zelden of nooit' buiten - America News

Kwart oudere verpleeghuisbewoners komt 'zelden of nooit' buiten

credit: nu.nl
  • 2 maand geleden
  • 2 views

Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) na een onderzoek, waarvoor ruim 1600 oudere verzorgings- en verpleeghuisbewoners zijn bevraagd.

Twee derde van de bewoners zou wel dagelijks of ten minste één keer per week buiten komen.  Volgens het SCP hebben mensen die weinig buiten komen, vaak ernstige fysieke beperkingen en krijgen ze minder bezoek.

Uit het onderzoek blijkt verder dat bijna 80 procent van de ouderen die in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen kinderen en kleinkinderen heeft, die meestal eens per week op visite komen. Ongeveer een op de zeven bewoners krijgt zelden of nooit visite.