Stijging percentage werkende vrouwen stokt - America News

Stijging percentage werkende vrouwen stokt

credit: nos.nl
  • 2 maand geleden
  • 4 views

Sinds 2008 is het percentage vrouwen dat werkt of werk zoekt vrijwel gelijk gebleven. En daardoor is het verschil in arbeidsparticipatie tussen mannen en vrouwen ook niet meer kleiner geworden, blijkt uit onderzoek van het CBS.

Tussen 1969 en 2008 gingen steeds meer vrouwen werken. Daardoor werd het verschil tussen man en vrouw steeds kleiner, ook omdat de arbeidsparticipatie van mannen juist licht daalde. Maar na 2008 veranderde er weinig meer.

In 2016 was 65 procent van alle vrouwen tussen de 15 en 75 actief op de arbeidsmarkt, als werkende of werkzoekende. In 1969 was dat slechts 35 procent. Onder mannen ging dit percentage juist omlaag, van 85 procent in 1969 naar 75 procent in 2016.

Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen. Gemiddeld werkten ze in 2016 per week 10 uur minder dan mannen.

Vrouwen die in deeltijd werken, zijn de afgelopen 10 jaar wel meer uren gaan maken. De groep die minder dan 20 uur werkt, werd kleiner en de groep die tussen de 20 en 35 uur werkt, werd juist groter.

Van alle 15 tot 75-jarigen is 70 procent aan het werk of werk aan het zoeken. En daarmee staat Nederland op de vierde plaats binnen de EU. Alleen in Denemarken, Estland en Zweden is de arbeidsdeelname hoger.